top of page
  • Facebook
  • Instagram
About

O wystawie

W 1920 roku na polu chwały śmierć ponieśli Juliusz i Zdzisław Chłapowscy. Ich bohaterskość nie była w rodzinie przypadkiem odosobnionym. Wpisywała się w etos służby Ojczyźnie, którego zasady swym życiem ukształtował i przekazał kolejnym pokoleniom gen. Dezydery (1788–1879)- uczestnik walk napoleońskich, głównodowodzący powstaniem listopadowym na Litwie, prekursor nowoczesnego rolnictw i bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci w dziejach Wielkopolski. Idea "chłapowszczyzny" i pracy organicznej ukształtowały kolejne pokolenia, a regionowi dały najtrwalsze, bo istniejące do dnia dzisiejszego, elementy autoidentyfikacji i zbiorowej pamięci. Stulecie wojny polsko-bolszewickiej stało się okazją do zwrócenia uwagi na czyn zbrojny Chłapowskich. Pozyskane ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego akta personalne, pozwoliły upublicznić nieznane dotychczas źródła dotyczące 15 członków rodu. Wespół z archiwaliami rodzinnymi i przechowywanymi w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym stały się podstawą rekonstrukcji przebiegu służby wojskowej kilkunastu osób oraz przybliżenia aktywności łącznie kilkudziesięciu walczących na różnych frontach przedstawicieli rodu pieczętującego się herbem Dryja. Materiały te złożyły się na książkę Czyn zbrojny Chłapowskich, autorstwa Emiliana Prałata, wydaną przy wsparciu Archiwum Państwowego w Poznaniu, Powiatu Kościańskiego, Gminy Kościan, Miasta Kościana i Fundacji "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra, a opublikowanej w Wydawnictwie Nauka i Innowacje.

26 maja 2021 roku odbyła się prezentacja publikacji w Sali Lubrańskiego Collegium Maius. Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa, która w formie digitalnej znajduje się na niniejszej stronie.

Na ekspozycji zaprezentowano pamiątki pochodzące ze zbiorów rodziny Chłapowskich (odznaczenia, listy, dyplomy, grafiki, album ze zdjęciami), autora wystawy (publikacje dotyczące działalności wojskowej gen. Dezyderego) oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie (odtworzony mundur generalski, repliki broni białej i palnej). Koncentrują się one wokół trzech zasadniczych zagadnień czynu, opowieści o nim oraz pamięci. Pierwszy łączy się z pamiątkami świadczącymi o aktywności militarnej poszczególnych członków rodu (szable generała, podobizny w mundurach jego potomków, listy, grafiki ukazujące potyczki wojenne).​ Drugi problem powiązany jest z publikacjami książkowymi wydawanymi na przestrzeni dziejów, a poświęconymi głównie osobie generała i jego wspomnieniom. Trzeci zaś odnosi się do materialnych i niematerialnych nośników pamięci o czynie zbrojnym Chłapowskich. Wyjątkowym świadectwem tego, jest zrekonstruowany - i obecnie będący jedynym tak dobrze zachowanym - mundur generalski Dezyderego.

Kliknięcie każdej z ilustracji otwiera ją w nowej stronie, gdzie znajdują się informacje dodatkowe. Możliwe jest również wybranie dowolnej ilustracji i przesuwanie strzałkami do poprzedzającej lub następującej ilustracji. Podkład muzyczny stanowi utwór "Pąki białych róż" z okresu międzywojennego. 

Portfolio

CZYN I OPOWIEŚĆ O NIM. PAMIĘĆ

O autorze

Emilian Prałat

path5151.png
path5151_edited.png
wystawa chłapowscy.jpg

WSPÓŁPRACA

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie

Rodzina Chłapowskich

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

Read More >
Ch%C5%82apowscy_ok%C5%82adka%20DRUK%20(1
bottom of page